Firmware versie Datum geïmplementeerd Firmware-opmerkingen 5000 5100 5200 5400 5500 5700 5700 Elite
1,24 31/08/18 Voeg NJ-richtlijnen voor hittestress toe. X
1,23 08/07/18
Updates ter voorbereiding op de release van de nieuwe LiNK Ballistics-versie.
X X