Przejdź do treści

Kraj

Wydaj 35 USD na bezpłatną wysyłkę w USA | 250 USD za darmo 2 dni | Dostępna wysyłka na cały świat.

Kestrel instruments which measure Altitude (pressure based)

Przyrządy Pustułka do pomiaru wysokości (na podstawie ciśnienia)

Przyrządy Pustułka do pomiaru wysokości (na podstawie ciśnienia)

Wysokość można określić na podstawie pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Im większa wysokość, tym niższe ciśnienie. Pustułki, które mierzą wysokość, wykorzystują ciśnienie do określenia wysokości. Aby użyć odczytu wysokości opartego na ciśnieniu, musisz znać początkową wysokość referencyjną lub ciśnienie barometryczne w swojej lokalizacji.
Sprawdź wszystkie instrumenty Kestrel tutaj!