Przejdź do treści

Kraj

Wydaj 35 USD na bezpłatną wysyłkę w USA | 250 USD za darmo 2 dni | Dostępna wysyłka na cały świat.

Kestrel instruments which measure Barometric Pressure

Przyrządy Pustułka do pomiaru ciśnienia barometrycznego

(znane również jako ciśnienie atmosferyczne) to siła wywierana przez atmosferę w danym punkcie. Jest znany jako „ciężar powietrza”. Barometr mierzy ciśnienie barometryczne. Pomiar ciśnienia atmosferycznego może być wyrażony w milibarach (mb) lub w calach lub milimetrach słupa rtęci (Hg). Urządzenia Kestrel wykrywają rzeczywiste ciśnienie (ciśnienie w stacji). Aby przyrząd raportował ciśnienie barometryczne, dostosujesz referencyjne ciśnienie barometryczne, które można znaleźć w pobliskiej stacji pogodowej lub ustawisz wysokość odniesienia w swojej lokalizacji.
Sprawdź wszystkie instrumenty Kestrel tutaj!