Przejdź do treści

Kraj

Wydaj 35 USD na bezpłatną wysyłkę w USA | 250 USD za darmo 2 dni | Dostępna wysyłka na cały świat.

Kestrel instruments which measure Dew Point

Przyrządy Kestrel do pomiaru punktu rosy

(skrót DWPT) – Miara wilgotności atmosferycznej. Jest to temperatura, do której powietrze musi zostać schłodzone, aby osiągnąć nasycenie (przy założeniu, że ciśnienie powietrza i zawartość wilgoci są stałe). Wyższy punkt rosy wskazuje na większą wilgotność powietrza. Czasami jest określany jako temperatura punktu rosy, a czasami zapisywany jako jedno słowo (punkt rosy).