Przejdź do treści

Kraj

Wydaj 35 USD na bezpłatną wysyłkę w USA | 250 USD za darmo 2 dni | Dostępna wysyłka na cały świat.

Kestrel instruments which measure Relative Humidity (RH)

Przyrządy Pustułka do pomiaru wilgotności względnej (RH)

Bezwymiarowy stosunek, wyrażony w procentach, ilości obecnej wilgoci atmosferycznej w stosunku do ilości, która byłaby obecna, gdyby powietrze było nasycone. Ponieważ ta ostatnia ilość zależy od temperatury, wilgotność względna jest funkcją zarówno zawartości wilgoci, jak i temperatury. Jako taka wilgotność względna sama w sobie nie wskazuje bezpośrednio rzeczywistej ilości wilgoci atmosferycznej. Zobacz punkt rosy.
Sprawdź wszystkie instrumenty Kestrel tutaj!