Filtr
Measurements
Down
Typ produktu
Down
Sortuj według
Down

Bezwymiarowy stosunek, wyrażony w procentach, ilości wilgoci występującej w powietrzu do ilości, która byłaby obecna, gdyby powietrze było nasycone. Ponieważ ta ostatnia wielkość zależy od temperatury, wilgotność względna jest funkcją zarówno zawartości wilgoci, jak i temperatury. Jako taka, wilgotność względna sama w sobie nie wskazuje bezpośrednio rzeczywistej ilości obecnej wilgoci atmosferycznej. Patrz punkt rosy.